Card lẻ

Sắp xếp theo:
[ JP ] Boogie Trap - SR06-JP027 - Common 90%
[ JP ] Boogie Trap - SR06-JP027 - Common

20,000₫

200,000₫

[ JP ] Boogie Trap - SR06-JP027 - Common

by Konami

Còn hàng: 3
[ JP ] Floodgate Trap Hole - TDIL-JP076 - Super Rare 40%
[ JP ] Floodgate Trap Hole - TDIL-JP076 - Super Rare

60,000₫

100,000₫

[ JP ] Floodgate Trap Hole - TDIL-JP076 - Super Rare

by Konami

Còn hàng: 3
OUT
[ JP ] Monster Reborn - ST18-JP023 - Common

150,000₫

[ JP ] Monster Reborn - ST18-JP023 - Common

by Konami

Còn hàng: 0
OUT
[ JP ] Monster Reborn [Common] GS01-JP013

150,000₫

[ JP ] Monster Reborn [Common] GS01-JP013

by Konami

Còn hàng: 0
OUT
[ JP ] Monster Reborn [supper] DL2-JP082

180,000₫

[ JP ] Monster Reborn [supper] DL2-JP082

by Konami

Còn hàng: 0