Spell Card - OCG

Sắp xếp theo:

30,000₫

[ JP ] Metaphys Factor - CIBR-JP059 - Common

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 3

60,000₫

[ JP ] Mind Control - 20TH-JPC88 - Super Parallel Rare

by Nguyễn Đăng Quang Minh

Còn hàng: 2

150,000₫

[ JP ] Mind Control - GP16-JP017 - Gold Rare

by Tiến Đạt

Còn hàng: 2

150,000₫

[ JP ] Mind Control - GP16-JP017 - Gold rare

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

30,000₫

[ JP ] Minerva, Lightsworn Maiden - LVP1-JP014 - Common

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 2

40,000₫

[ JP ] Miracle Fusion - RC03-JP034 - Super Rare

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 6

20,000₫

[ JP ] Miracle Fusion -DP23-JP020 - Common

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 3

30,000₫

[ JP ] Miracle Rupture - CP20-JP014 - Rare

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 5

150,000₫

[ JP ] Monster Reborn - GS01-JP013 - Common

by Tiến Đạt

Còn hàng: 1

60,000₫

[ JP ] Monster Reborn - RC03-JP033 - Ultra rare

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 5