Spell Card - OCG

Sắp xếp theo:

30,000₫

[ JK ] Gem-Knight Fusion - LVP1-JP019 - Common

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 4

20,000₫

[ JK ] Gem-Knight Fusion - LVP1-JP019 - Common

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 1

30,000₫

[ JK ] Giant Ballpark - SOFU-JP062 - Common

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 3

30,000₫

[ JK ] Gladiator Rejection - CHIM-JP058 - Rare

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 1

20,000₫

[ JK ] Goddess Skuld's Oracle -EP19-JP016 - Common

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 16

20,000₫

[ JK ] Goddess Urd's Verdict -EP19-JP018 - Common

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 18

20,000₫

[ JK ] Guardragon Shield - SAST-JP061 - Common

by Tiến Đạt

Còn hàng: 3

20,000₫

[ JK ] Heavy Forward - ETCO-JP066 - Common

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 19

30,000₫

[ JK ] Hidden Armory - DBIC-JP042 - Common

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

60,000₫

[ JK ] Ignister A.I.Land - IGAS-JP050 - Rare

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 6