Sản phẩm nổi bật

8,000,000₫

Deck xếp sẵn - Darklord OCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

1,500,000₫

[ JK ] Blazing Vortex full box BLVO OCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1
[ JP ] Full 5D Dragon Signer collection 20%
[ JP ] Full 5D Dragon Signer collection

2,000,000₫

2,500,000₫

[ JP ] Full 5D Dragon Signer collection

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

999,000₫

[ JP ] Accesscode Talker - ETCO-JP046 - Holographic Rare

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 1