Sản phẩm nổi bật

8,000,000₫

Deck xếp sẵn - Darklord OCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1
[ PRE-ORDER ] Blazing Vortex full box BLVO OCG 7%
[ PRE-ORDER ] Blazing Vortex full box BLVO OCG

1,400,000₫

1,500,000₫

[ PRE-ORDER ] Blazing Vortex full box BLVO OCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 10
[ JP ] Full 5D Dragon Signer collection 20%
[ JP ] Full 5D Dragon Signer collection

2,000,000₫

2,500,000₫

[ JP ] Full 5D Dragon Signer collection

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

999,000₫

[ JP ] Accesscode Talker - ETCO-JP046 - Holographic Rare

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 1

5,800,000₫

Set Nekroz TCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1
[ OCG ] Deck Build Pack Genesis Impactor - DBGI OCG Pack lẻ 14%
[ OCG ] Deck Build Pack Genesis Impactor - DBGI OCG Pack lẻ

60,000₫

70,000₫

[ OCG ] Deck Build Pack Genesis Impactor - DBGI OCG Pack lẻ

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 9

Tất cả sản phẩm