Spell Card - OCG

Sắp xếp theo:

30,000₫

[ JK ] Assault Mode Zero - DANE-JP055 - Common

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

30,000₫

[ JK ] Eldlixir of Black Awakening - DBSS-JP029 - Common

by Đặng Minh Hiếu

Còn hàng: 1

40,000₫

[ JK ] A.I. Contact - ETCO-JP056 - Common

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 17

40,000₫

[ JK ] A.I.dle Reborn - IGAS-JP052 - Rare

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 3

100,000₫

[ JK ] Abomination's Prison - CHIM-JP054 - Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

100,000₫

[ JK ] Abomination's Prison-CHIM-JP054 - Rare

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 2

20,000₫

[ JK ] Abyss Script - Fantasy Magic - LVP3-JP079 - Common

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 3